Dr Henryk Wistuba
henryk.wistuba@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • dobór materiałów na skojarzenia ślizgowe wybranych węzłów tarciowych maszyn i urzadzeń technicznych,

 • wpływ ograniczonego smarowania na własności tribologiczne skojarzeń ślizgowych materiałów,

 • niezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego,

 • wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na prace skojarzeń ślizgowych materiałów,

 • zjawisko triboelektryzacji,

 • zastosowanie nanomateriałów w tribologii,


CV
Od 2001 r. Starszy specjalista naukowo-techniczny Międzywydziałowej Pracowni Badań Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego.
1982-2000 r. Adiunkt na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego.
1982 r. Stopień doktora nauk technicznych za pracę pt" Wpływ ograniczonego smarowania na własności tribologiczne skojarzenia tarflenu z powłoką tlenkową na stopach aluminium", na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie.
1976-1982 r. Asystent na Wydziale Techniki Uniwersytetu ŚląskiegoWykaz ważniejszych publikacji

 1. Wistuba Henryk, Wołek Mieczysław - " Transient States of Trbological Propertis of the PTFE - Aluminium Oxide Couple." Agosto, Tribologia e Lubrificatione, Italia 1983

 2. Wistuba Henryk - "Zuverlässigkeit eines Gleitflächensatzes. Untersuchungen an Zylindergleitbahn-Kolbenringen eines Kompressors mit begrenzter Schmierun.", Tribologie + Schmierungs- technik, Jahrgang 6/1996

 3. Wistuba Henryk - "Anwendung von Paarungen des Aluminium oxids mit modifizieren Polytetrafluoroethylen an einem Gleitflachensatz eines Kompressors mit beduetend begrentzer Schmierung", Tribologie und Schmierungstechnik, 44 Jahrgang 1/1997

 4. Wistuba Henryk, Wołek Mieczysław -" Frictio and Wear of the PTFE - Alumnium Oxide Pairs.", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 4(56) 1983

 5. Wistuba Henryk, - "A phenomenon of triboelectrization in aluminium oxide- polytetrafluoroethylene sliding contact joint operating under reduced lubrication conditions", WEAR 208(1997) 118-124, Elsevier.

 6. Wistuba Henryk, - "The effect of an external electric field on the operation of an aluminium oxide-cast iron sliding contact joint", WEAR 208(1997) 113-117,Elsevier.

 7. Wistuba Henryk, - "Begrenzte Schmierung von Kolbenverdichtern", Tribologie +Schmierungstechnik, 48 Jahrgang, 3/2001, page 49-51

 8. Wistuba Henryk, - "Einfluss des äußeren elektrischen Felds auf die Arbeit einer Gleitpaarung: Aluminiumoxid-Gusseisen", Tribologie +Schmierungstechnik, 48 Jahrgang, 2/2001, page 37-39

 9. Wistuba Henryk, " Triboelektrisation einer Gleitpaarung : Aluminiumoxidbelag- Polytetrofluoroethylen,die in Bedingungen einer begrenzten Schmierung arbeitet", Tribologie +Schmierungstechnik, 49 Jahrgang, 2/2002, page 34-38

 10. Wistuba Henryk, -"Universaler Prüfsstand für tribologische Untersuchungen Triboelektrometer W-1/SG-1a", Tribologie +Schmierungstechnik, 49 Jahrgang, 3/2002, page 47-49

powtót do strony głównej