Dr hab. Stanisław Duber
stanislaw.duber@us.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • struktura i własności węgla kamiennego, smoły, paku, ciężkich pozostałości po pirolizie ropy naftowej i węgla,

 • technologia otrzymywania i własności materiałów węglowych i grafitowych dla hutnictwa (elektrody, wykładziny wielkopiecowe, wanny do elektrolizy aluminium itp.) i chemii,

 • zagadnienia ochrony środowiska związane z zagrożeniami występującymi podczas użytkowania węgla kamiennego,

 • własności, struktura i otrzymywanie węgla aktywnego (sorbentów),


CV
1967 - 1972r. studia na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu
1972-1979r. Zakłady Elektrod Węglowych, Zakładowy Ośrodek Badawczy - specjalista technolog,
1979 - 2000r. Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach,
1984r. stopień doktora nauk fizycznych za pracę pt. "Badanie faz molekularnych w węglu naturalnym metodą EPR" w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
1985r.- 2000r Kierownik Pracowni Struktury Węgla i Materiałów Węglowych w ZK PAN w Gliwicach,
1986-1989r. Z-ca Kierownika d/s Ogólnych w ZK PAN w Gliwicach,
Od 2000r. Kierownik Międzywydziałowej Pracowni Badań Strukturalnych Uniwersytetu ŚląskiegoWykaz ważniejszych publikacji

 1. S.Pusz, B.K.Kwiecińska, S.Duber; 2003. Textural transformation of thermally treated anthracites; Int. J. Coal Geology 54, 115-123.

 2. A.Burian, A.Szczygielska, J.Kołoczek, J.C.Dore, V.Honkimaki, S.Duber ; 2002. Curved surfaces in disordered carbons by high energy X-ray scattering ; Acta Physica Polonica A, 101(5), 751-759.

 3. B.Kwiecińska, S.Pusz, S.Duber; 2002. Petrographical study of anthracites from European coal basins; Polish Geological Institute - Special Papers 7, 149-158.

 4. S.Pusz, S.Duber, B.K.Kwiecińska; 2002. The study of textural and structural transformations of carbonized anthracites, Fuel Proc. Technology, 77-78, 173-180.

 5. S.Duber, J.N.Rouzaud, C.Clinard, S.Pusz; 2002. Microporosity and optical properties of some actived chars, Fuel Proc. Technology, 77-78, 221-227.

 6. G.Palka, W.Domagała, S.Duber, M.Łapkowski; 2001. ESR spectroelectrochemistry studies of polyanilines redox reactions ; Zesz. Nauk. Pol. Śl. Chemia 146, 000.

 7. A.Szczygielska, A.Burian, S.Duber, J.C.Dore, V.Honkimaki; 2001. Radial distribution function analysis of the graphitization process in carbon materials ; Alloys and Compounds 328, 231-236.

 8. A.Burian, P.Daniel, S.Duber, J.Dore; 2001. Raman scattering studies of the graphitization process in anthracene- and saccharose-based carbons ; Phil. Mag. B, 81(5), 525-540.

 9. S.Duber, S.Pusz, B.K.Kwiecińska; 2000, Wpływ obróbki termicznej na teksturę witrynitu polskich węgli antracytowych., "Górnictwo zrównoważonego rozwoju. I. Rozpoznawanie złóż.", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, T. 246, pp. 73-80.

 10. Duber,S., Pusz, S., Kwiecińska, B.K., Rouzaud, J.N.; 2000. On the optically biaxial character and heterogeneity of anthracites. Int. J. Coal Geology 44, 227-250.

 11. P.J.F.Harris, A.Burian, S.Duber; 2000. High-resolution electron microscopy of microporous carbon, Phil. Mag. Letters, 80(6), 381-386.

 12. S.Duber, J.N.Rouzaud ; 1999. Calculation of reflectance values for two models of textura of carbon materials. Int.J. Coal Geology 38, 333-348.

 13. B.Taraba, R.Peter, S.Duber; 1999. Pusobeni vody jako dej zvysujici nachylnost uhli k samovzniceni, Uhli-Rudy, Geologicky Pruzkum 4, 30-32.

 14. L.F.Butuzova, A.Krzton, V.I.Saranchuk, I.V.Kozlova, S.Duber, J.M.Guet; 1998. Strukturno-khimicheskie prevrashcheniya modifitsirovannogo burogo uglya pri pirolize i gidrogenizatsii; Khim. Tverd.Topliva 4, 36-45.

 15. L.F.Butuzova, S.Duber, G.P.Matsenko, W.I.Saranchuk, J.N.Rouzaud; 1997. Mikrotekstura i mikrostruktura koksov, poluchennykh s dobavkami gidroksida kal'tsya, Khim.Tverd.Topliva 4 ,21-31.

 16. S.Duber, A.Chruściel, B.Jesionek; 1996. Własności reologiczne paków węglowych. Karbo, Energochemia, Ekologia 3, 85-89.

 17. T.Budinova, N.Petrov, S.Duber, E.Shebestova, 1994. EPR investigation of oxidized anthracite. Carbon 32(2), 417-422.

 18. S.Duber, J.Mikosz; 1993. Evidence for spin centres with S=1 in bituminous coals. Fuel, 72/2/, 267-269.

 19. D.Pięta, A.Bylicki , S.Duber, J.Norwisz; 1991. Bazy danych dotyczących badań polskich węgli kamiennych. Koks, Smoła, Gaz 36/11/, 255-257.

 20. S.Duber, B.Pilawa; 1990. Wpływ etylenodwuaminy na widmo elektronowego rezonansu paramagnetycznego węgli kamiennych. Koks, Smoła, Gaz 35/2/, 28-31.

 21. N.Yordanov, S.Duber, M.Zdravkokva, T.Budinova; 1990. ENDOR study of coals. Fuel, 69/7/, 818-820.

 22. B.Pilawa, A.B.Więckowski, S.Duber; 1990. EPR study of the bituminous coal. Ethylenediamine system. ERDOL und Kohle -Erdgas 43/6/, 240-245.

powtót do strony głównej